Frågor & svar
Nyheter

Lars Frykenvall 2013-01-10

Vattnets väg genom skogen är viktigt för allt liv (fauna, flora, miljöpåverkan etc)! Att tänka på vid skogliga åtgärder! En bra vattenkvalitet påverkar hela ekosystemet positivt! T.ex. genom att vid skogliga åtgärder i grandominerade områden skapa eller förbereda för lövdominerade zoner längs bäckar och åar. I mitt arbete med att göra "Gröna Skogsbruksplaner" ser jag både bra och dåliga exempel på detta, och försöker påverka så gott jag kan. I övrigt värnar jag om skogsägarens frihet att utan fler "pekpinnar" sköta sin skog som den vill. Det ger en variation i landskapet! För egen del föredrar jag traditionellt skogsbruk (med hänsyn till vattnets väg) på huvuddelen av skogsarealen och ett visst inslag av kontinuitetsskogsbruk där det finns den typen av olikåldriga skogar som lämpar sig för det, och där kunskapen om hur man sköter det finns! Hälsn. Lars Frykenvall, Skogsingenjör och entreprenör i södra Sveriges skogar.