Frågor & svar
Nyheter

Elisabet Ljung 2013-01-14

Skogen är ovärderlig som rekreationsplats för människor. Dagens stressade människa har en oas och återhämtningsplats i skogen. Ett ställe att komma till ro, vila hjärnan och fylla på batterierna på. Förutom de aspekter som ni andra redan tagit upp gällande skogen som världens lunga, den gammla skogens höga upplevelsevärde och den biologiska mångfalden, lägger jag tyngdpunkten på människans behov av skog för att må bra. Det bästa är att ha en skog nära sig