Frågor & svar
Nyheter

Bengt Ek 2013-01-20

En nederländsk kollega berättade för ett antal år sedan att man i hennes hemland inte fick vara i skogen (365 000 ha) efter klockan nio, om jag minns klockslaget rätt. - Har du aldrig varit det någon gång då? - Jo då, tre gånger. - Åkte du fast? skojade jag. - Bara två av gångerna blev jag ertappad. I det ljuset tycker jag att Sveriges skogar är en ganska fin tillgång för rekreationen. När folk annars ventilerar sin olust över hur de brukade delarna av skogarna sköts har jag någon gång förstrött mig med att byta ut ”skogen” mot de miljöer som många fler av oss brukar, äger och är med och formar: staden, infrastrukturen och jordbrukslandskapet. Läs gärna inläggen nedan om genetisk utarmning och kritik mot odlandet med de glasögonen. Debatten om markanvändningen är viktig och anledningen till att vi så sällan sätter de extensivt brukade markerna i relation till de intensivt brukade är säkert många. När det gäller jordbruksmarken har vi helt enkelt inte tillgång till den (som holländsk skog om natten) och störs väl därför inte. Odling av annat än monokulturer på jordbruksmarken skulle dessutom slå mot debattörernas ekonomi. Och även vad gäller bebyggelsen och infrastrukturen skulle fler begränsningar slå mot debattörens egna intressen. Kanske kan ett sådant tänkande skapa lite förståelse för att även de som äger skogsmark vill bruka stora delar av den aktivt. Om än inte genom att asfaltera marken eller blottlägga den varje år och så ut en klon.