Frågor & svar
Nyheter

Amanda Eriksson 2013-01-11

Biologisk mångfald, klimatpåverkan och ett långsiktigt hållbart brukande av skog är inte bara frågor för den som har turen att få äga skog, utan är något som berör alla svenska på ett eller annat sätt. Vare sig det handlar om vår unika möjlighet att röra oss fritt i landskapet, den vitryggiga hackspettens överlevnad eller Sveriges ekonomiska beroende av träråvara, så är skogen angelägen för alla. Därför kan det enskilda intresset av att få bruka sin skog precis som man vill aldrig gå före det allmänna behovet av dessa saker, som alla människor har rätt till, men som få människor har fått möjlighet att värna. Skogsbruket så som det ser ut idag klarar inte av att värna skogens "mjuka värden". Därför är det viktigt att vi alla är med och diskuterar hur det ska se ut imorgon, inte bara de som äger och brukar, utan alla vi svenskar som är så fundamentalt beroende av jordens "gröna lunga". Skogen har blivit en demokratifråga!