Frågor & svar
Nyheter

Sofi 2013-02-14

Om det verkar svårt att kommaupp i den nivå du vill ligga lönemässigt prova få andra förmåner exempelvis en extra vecka semester eller kortare arbetsvecka. Värdesätt din fritid.