Frågor & svar
Nyheter

Widar Narvelo 2013-02-15

Först och främst handlar det om att hålla hög yrkeskompetens. Är man sedan för snäll och inte argumenterar för rimlig lön i relation till ansvar och det man producerar blir man ett taksamt offer. Sedan handlar det om att ha tur med lönesättande chef. Förstår chefen vikten av rollen och arbetsinsatsen? Det finns tyvärr stora snedsitsar på många ställen. En viktig utgångspunkt är också att naturvetare inte ska ha lägre löner än t ex ingenjörer och arkitekter .