Frågor & svar
Nyheter

Maria 2013-06-27

På min nuvarande arbetsplats är det rätt lagom; de flesta motionerar regelbundet, men är inte så "på" om idrott och prestation. Friskvård är allestädes närvarande, men framför allt i inställningen att alla ska må bra på jobbet. Hos en tidigare arbetsgivare var det dock en rätt tydlig uppdelning mellan de som tränade hårt, ofta och målmedvetet; och de som inte gjorde det. Kunde bli ganska enformiga lunchsamtal...