Frågor & svar
Nyheter

Ulrika Andersson 2013-03-07

Genom 6 månaders oavlönad arbetspraktik bekostad av arbetsförmedlingen. Hade tidigare sökt åtskilliga jobb på arbetsplatsen. Har varit anställd här i över 6 år nu. Först kortare projekt men sedan fick jag ett fast jobb, när jag blivit mer erfaren.