Frågor & svar
Nyheter

Kommentar: Urban W - den 20 september 2013 2013-09-20

Ja!! Är själv beroende av två bilar i vårt hushåll, men fanns det ekonomiskt överkomliga alternativ till fossila bränslen så skulle vi gladeligen övergå till det, t.ex. biogas. Men för att lyckas måste styrmedel och skatter läggas så att det premierar önskvärt och straffar icke önskvärt beteende. Men för att minska vår klimatpåverkan generellt måste vi även se över hela vårt konsumtionsmönster och hur vi har byggt upp samhället idag, som någon tidigare var inne på, minska vår konsumtion, t.ex. äta mindre kött, minska mängden långväga fossilbränsleberoende transporter, köpa mindre prylar, minska mängden människor på jorden m.m. och sist men inte minst ha handlingskraftiga politiker som förstår komplexiteten i problemet och som som vågar tänka i nya banor. Att prata om ständig tillväxt ur det vanliga perspektivet håller inte!!