Frågor & svar
Nyheter

T Belenos 2013-09-19

Om vi vill fortsätta att bygga på de miljöbelastande storstäderna så ska vi givetvis chockhöja bensinpriset. Men om vi vill skapa mermiljövänliga småstäder och landsbygder så är det en dålig idé. FN’s klimatrapport bygger på spekulationer och datamodeller inte på forskning som de säger och jag har aldrig sett några underskrifter som tyder på att IPCC har stöd av forskare. Däremot tyder det mesta på att deras klimatmodell har kollapsat med en 17årig stagnation. Vi behöver växla om till ett resursperspektiv som tar hänsyn till hela samhällets omställning och hållbarhet, inte bara transporter!