Frågor & svar
Nyheter

P-G Fahrbring 2013-09-21

Bra förslag Det är de korta och i allra flesta fall okynneskörningar som måste minskas. Alternativa transportmedel måste gynnas t.ex. lokala färdmedel, cykling. Satsa pengar på fler, bättre och säkrare cykelvägar, staten bör subventionera bussåkandet. Samtidigt skall alternativa energiformer prioriteras framför fossila, vindkraft, biogas, solkraft m.fl. Tänk bara på att medeltemperaturen i fjälltrakterna har ökat med 2-5 grader sedan 1961 ( Enligt undersökning av SMHI)