Frågor & svar
Nyheter

Mattias Göransson 2013-09-20

Koldioxidskatt bör tas ut på *alla* fossila bränslen - eftersom all koldioxid påverkar klimatet oavsett varifrån den kommer! Ett bättre sätt att styra om just bilarnas utsläpp är att lägga om bilskatten så att bränslesnåla bilar betalar mindre och törstiga mer Själv bilpendlar jag f.n. 25 mil/dag och min nuvarande bil drar *hälften* så mycket som den jag hade förut (båda är/var lika stora "svenssonbilar" från VW).