Frågor & svar
Nyheter

Lalead 2013-09-19

Hej! Ett alternativ kan ju oxå vara att ställa om till icke fossilt bränsle för explosions-motorerna. Som gas lr syntetdiesel. Gas finns ju redan å breder ut sig. Ett miljövänligt alternativ. När jag kör på rötgas sprider jag 10 gramkilometer sett ur en livscykelanalys' persepktiv. Lasse