Frågor & svar
Nyheter

Kristoffer 2013-09-19

Jag tycker man borde höja skatten på kött före skatten på bensin, för miljöns skull.