Frågor & svar
Nyheter

Kerstin 2013-09-20

Det är svårt att se hur hela Sverige skall kunna leva om man ensidigt höjer bensinpriset. Vad händer då med landsbygden? Alla bor inte i tätorter (städer) med tillgång allmänna kommunikationsmedel eller till alla nödvändiga funktioner. Mindre tätorter saknar exempelvis sjukhus och andra har inte ens tillgång till läkare. Och ska alla barn och ungdomar på landsbygden uteslutas från föreningsaktiviteter. Hur är det med dieselpris, etanolpris och gaspris? Även dessa påverkar miljön negativt. Ingen gasdriven bil går endast på biogas och även etanolen har stor påverkan, framför allt i produktionsstadiet.