Frågor & svar
Nyheter

Håkan 2013-09-19

Viktig fråga då klockan slagit tolv vad gäller utsläpp av växthusgaser. Problemet med att höja priset på drivmedel är att det slår hårt mot landsbygden då det idag inte finns gångbara alternativa drivmedel. Statlig satsning på utbyggnad av miljövänlig infrastruktur och klara riktlinjer för forskning och utveckling är den väg som är möjlig utan att slå undan fötterna på människor som bor utanför storstadsregionerna.