Frågor & svar
Nyheter

Ewa 2013-09-20

Initialt känns inte det som vettigt att chockhöja priset på fossilbaserade bilbränslen. Bättre då stimulera omställning med mera subventioner till bilar som har helt alternativa drivmedel. Ännu så länge har dessa ytterst liten del av privatbilmarknaden. De flesta el och gasbilar är idag tjänstefordon, privata såväl som offentliga sektorn. Mera morötter till att byta ut fordonsparken helt enkelt...