Frågor & svar
Nyheter

Camilla 2013-09-20

Nej, Förbjud persontrafik i stadskärnor och tvinga folk att börja cykla eller åka kommunalt istället. Vårt levnadssätt behöver förändras och att höja bensinpriset slår snett i landet.