Frågor & svar
Nyheter

Bo 2013-09-23

Metan är ju en mycket värre växthusgas än koldioxid. Största metankällan är risodlingar, så lägg en skyhög skatt på ris, eller förbjud helt enkelt risimport till EU.