Frågor & svar
Nyheter

Bengt 2013-09-20

Det behövs inte så mycket högre pris än vi har idag. Någon eller några kronor till så kommer alternativen i form av biogas, etanol, metanol, RME och FAME, men framförallt hydrerade vegetabilisja oljor, t.ex. tallolja, rapsolja, animaliska fetter, laxolja, osv kommer då att bli lönsamma att blanda i diesel och/eller bensin - och om det är lönsamt, vad gör oljebolagen då? Jo, då sätter de igång och tillhandahåller de alternativa drivmedlen.