Frågor & svar
Nyheter

Åsa 2013-09-24

Ja, men inte utan att samtidigt satsa på alternativ i form av andra bränslen och bättre möjligheter att leva och verka på landet och i glesbygd. Dvs en regionalpolitik som främjar arbetstillfällen, service, kollektivtrafik och infrastruktur i hela landet, inte bara i större städer.