Frågor & svar
Nyheter

Lars Kamél 2013-05-13

Hur kan Naturvetarnas medlemstidning kalla Rockström för "En av världens främsta klimatforskare"? Rockström har inte bedrivit någon klimatforskning alls och så fort han uttalar sig om klimatfrågor visar han bara på en fundamental okunskap. Visst kallas han klimatforskare och -expert av okunniga svenska medier, men Naturvetarnas medlemstidning borde begripa bättre! Som miljöforskare är Rockström dessutom en omstridd person, med idéer om planetära gränser som många andra forskare ifrågasätter. Vad Rockström är bäst på är att göra PR för sig själv. Om han har bidragit med några bestående bedrifter inom miljöforskningen är tveksamt. Och klimatforskning ägnar han sig som sagt var inte åt.