Frågor & svar
Nyheter

Lars-Erik Liljebäck 2013-05-14

Tack för kommentar. Man kan tvista om vad Rockström ska kallas. Att professorn i miljövetenskap har haft genomslag med sina idéer råder det ingen tvekan om. Han har prisats flera gånger för sin förmåga att nå ut till politiker och allmänhet om vad som håller på att hända med miljön och klimatet. Kanske det hade varit mer rätt att titulera honom som miljömäktigast i Sverige. Att alla inte håller med honom är ett friskhetstecken och visar att det finns en intellektuell och vetenskaplig frihet inom akademin. Lars-Erik Liljebäck, chefredaktör för tidningen Naturvetare