Frågor & svar
Nyheter

Claes Cramer 2013-04-11

Att sätta pris efter vad anställda har lön inom samma bransch är i allmänhet inte en god idé! Ta t.ex. en anställd risk controller på en bank som tjänar 60 000 kr i månaden. Kostnaden för banken är då 78 852 om vi bortser från implicita kostnader. För denna anställda är timkostnaden ca 500 kr i timmen. Antag nu att vi anlitar en management konsult för ett riskkontroll uppdrag. En typisk timpenning för konsulten i dagens marknad är mellan 1500 och 3000 kronor i timmen. I detta fall är det uppenbart att priset inte är satt efter vad den anställda kostar, snarare är det så att priset är satt efter kompetens, brist på densamma och det faktum att uppdraget är tidsbegränsat samt att konsulten bär risk.