Frågor & svar
Nyheter

Olle 2013-09-19

Kemiska ämnen får allt större betydelse.i samhället och regleringar, som t ex REACH, ställer allt större krav på kemisk kompetens inom många olika yrkesgrupper. Det innebär att utildning i kemi kommer att vara fortsatt efterfrågad, även om yrket Kemist inte kommer att efterfrågas lika mycket. Det gäller kanske att se över hur univeristetsutbildningen i kemi ser ut. Kan de kemiska institutionerna vid våra universitet förändra utbildningen så att den passar samhällets och arbetsmarknadens behov?