Frågor & svar
Nyheter

Kommentar: Kristofer Jervinge - den 20 september 2013 2013-09-20

Hej Jakob! Vi uttalar oss inte specifikt om geologer/hydrologer m fl. Däremot skriver vi att prospekteringsgeologer och GIS-ingenjörer är efterfrågade. Vi för ett allmänt resonemang om att arbetsmarknaden för geovetare har förbättrats de senare åren och att mycket tyder på att denna utveckling kommer att fortsätta. Det beror dels på att klimat- och miljöproblem är i fokus och dels på en ökad efterfrågan på mineral, metaller samt andra naturtillgångar. Faktorer som spelar in är till exempel att berg- och markvärme blivit konkurrenskraftiga alternativ i och med klimatomställning och ökade energipriser. Kompetens när det gäller att bedöma risken för skred, översvämningar och spridningen av föroreningar har också blivit mer central när klimatet förändras. Med vänlig hälsning, Kristofer Jervinge, utredare arbetsmarknadsfrågor Naturvetarna