Frågor & svar
Nyheter

Lars Kamél 2013-01-12

Det är inte bara med facit i hand vi kan dra slutsatsen att massvaccineringen var fel. Redan från början stod det klart att svininfluensan inte var farligare än en vanlig säsongsinfluensa. Några få kritiska röster fanns det från början mot hysterin och beslutet om massvaccineringen, till exempel Svenska Dagbladets Inger Atterstam. Tyvärr var de alltför få.