Frågor & svar
Nyheter

Anders 2013-01-10

Det är en så klart en stor tragedi att så många har drabbats av narkolepsi och fått ett livslångt handikapp. Men om man ska förstå hela den hälsomässiga konsekvensen av massvaccineringen, bör man även titta på om andra sjukdomsbilder som kan misstänkas vara biverkningar av vaccineringen har ökat. Det har diskuterats en del om bl a muskel- och ledsjukdommar i detta sammanhang? Men jag har inte sett att någon offentlig aktör gått ut med information om detta och huruvida detta skulle vara relaterat till innervering, muskelvävnad mm. (kanske dåligt bevakat av mig?)Framförallt är det intressant om det kan misstäknas någon påverkan t ex på hjärtmuskelatur. Tack för intressanta dueller.