Frågor & svar
Nyheter

Nora Sandström 2013-04-12

Om det är mänskligt ingripande (vattenreglering) som skapat den stora förekomsten av mygg borde mänskligt ingripande (bekämpning) kunna användas för att minska den.