Frågor & svar
Nyheter

Gudrun Edh 2013-04-11

Antalet insektsberoende fåglar som svalor har minskat i området och nej jag tyckerinte att man ska fortsätta bekämpa, man sätter hela systemet ur spel. Om man har klarat sig tidigare utan bekämpning så får man klara sig nu. Bt bekämpar inte bara myggor. På 80-talet när jag arbetade i området fanns ingen myggbekämpning, folk och fä fick klara sig utan detta. Man tog in djuren när det var som värst. Stora delar av norrlands inland är under perioder föremål för samma invasion. Skulle vi börja bekämpa där också?