Frågor & svar
Nyheter

Björn Hammarskjöld 2014-03-07

1. Är GMO lösningen för det ekologiska lantbruket? Svar: Nej. 2. Vilka är miljöfördelarna med GMO? Svar: GMO saknar helt miljöfördelar eftersom GMO-gröda måste hållas under armarna med hjälp av resistensfaktorer. Utan resistens tar vildtypen över, visat i många försök. 3. Finns det några risker? Svar: GMO sprider sina gener inklusive resistensfaktorer horisonellt till andra, friska grödor inklusive ogräs. GMO sprider sina gener inklusive resistensfaktorer horisonellt till andra arter som bakterier som sprider vidare till djuren som kan sprida vidare till människa. Horisontella spridningsförsök gjorde jag på kursen i Mikrobiologi 1968 och det gick utmärkt. Monsanto har redan själva visat på horisontell spridning eftersom Monsanto anklagar grannar till GMO-åkrar för att ha odlat GMO utan att ha köpt utsäde då man finner att 10 % av grannåkern har GMO-gröda. Det beror på att Monsanto saknar pli på sina pollenkorn, de kan driva långa sträckor med vinden om man inte innesluter GMO-åkrarna i ett undertryckshus med slussar, sträng hygien med dusch av all personal och allt som transporteras ut från undertryckshuset måste rökbehandlas för att inga pollenkorn ska slippa ut. Insektsresistenta grödor som kräver pollinering dödar sina pollinerare. Så då finns det snart inga pollinerare kvar så GMO-grödan ger inom några år inga skördar alls. 4. Varför är forskningen inriktad på herbicidresistenta grödor när man vill bort från kemikalierna? Samma logik (kortsiktig ekonomisk vinning) som att ta fram insektsresistenta GMO. 5. Sverige satsa på forskning som utvecklar nya grödor som klarar sig utan kemikalier? Detta synes vara den enda framkomliga vägen! Glöm inte att naturen har utvecklat arterna under årmiljoner och skoningslöst selekterat fram arter som passar just där grödan växer. Nu kommer människan med sin hybris och tror att hon kan göra jobbet bättre än naturens tålmodiga arbete. Björn Hammarskjöld F.d. överläkare i pediatrik Filosofie licentiat i Biokemi Molekylärbiolog som har arbetat med GMO inom HIV-forskningen