Frågor & svar
Nyheter

sara 2013-09-20

Bor man som vi i Norrbotten så är den kollektivtrafik som bjuds oftast skolbussen fram o åter. Vill man till stan med ankomst 07.50 o kan finna något att göra när affärerna öppnar 9 el 10 och biblo 10 o de e -20C ute och kan tänka sig att åka hem antingen 14.00 eller 16.00 så är det klart att det går. Vi har det bra med bara 12km till närmsta affär, tankställe o korvmoj, många av barnens klasskamrater har 30-50km till skolan. Jag är fortfarande faschinerad över hur många som tog egen bil till jobbet 5-15km då jag bodde i Göteborg med dess goda kommunikationer - där ansågs att behöva vänta på bussen 20min som fullgod anledning att ta egen bil. Stiger bränslepriset till 25kr blir det glesbygdsbefolkningen som drabbas och inte kan hålla på med fritidsaktiviteter, åka in på en bio eller ta en hamburgare samt besök hos kompisar efter skolan för barnen. Det sägs att svedjebruket i världen släpper ut mer CO2 än världens samlade tranporter o uppvärming. Kanske vi i Sverige , genom ex våra medlemmar i Naturvetarna skall sänka CO2 utsläppen i världen genom att hjälpa lantbrukare i svedjebruksområden med att starta hållbara rotationsodlingar och agroforestry istället - det bör ge avsevärt större effekt än att höja det svenska bränslepriset. Ser man på energibesparingar borde det också vara möjligt att på Europeiska kontinenten, med sin stora mängd fosilkraft, effektivisera energianvändningen i husen. I många länder. När man är ute och bor hos/besöker privatpersoner har husen i stora delar av Europa englasfönster varav många inte är täta. Tvåglasfönster anses vara för företag och treglas extremt för bullerdämpning mm. Visserligen har de tjocka fina duntäcken - men hur mycket av den fosilt tillverkade värmen går rakt upp i atmosfären?