Frågor & svar
Nyheter

fd glesbygdsbo 2013-09-19

När man lever i en stad kan man lätt tänka att det är en bra väg att höja bränslepriset eftersom man kan gå ut och kan ta en buss var tionde minut. Men man inser då inte konsekvenserna för glesbygd eller tar den för lätt. Kanske borde alla flytta ut och försöka bo i glesbygd ett år utan bil, kanske bli sjuk och inte ta sig till sjukhus. Det går inte lösa problemen som skapas med högre bensinpris i glesbygd genom att "behålla och utveckla infrastrukturen". Vem ska bekosta det? Ta en funderare, hur mycket glesbygd har vi i Sverige? Hur många orter behöver affärer, post mm, hur många nya nät med kollektivtrafik behövs? Hur ska basbehoven kunna fyllas? Vill vi ha ett Sverige som lever utanför storstäder? Vad har hänt med "Hela Sverige ska leva!" Vad finns det för verkliga alternativ till bil i glesbygd egentligen? Innan det finns ett bra alternativ till dagens bränslen är idén att höja bränslepriset en idé som endast kan fungera bra i en stad och för stadsbor.