Frågor & svar
Nyheter

Siv Bildtsén 2013-09-20

Hur vore det att i stället sänka priset på förnybara drivmedel? Det är redan i dag billigare att köra på biogas än på bensin/diesel. Detta trots att nuvarande regering ger mycket lite stöd till biogasframställning och till inköp av biogasbilar. Det är bråttom med utvecklingen av förnybara drivmedel, som kommer att vara ett bra styrmedel för att få bort de fossila drivmedlen.