Frågor & svar
Nyheter

Lars Kamél 2013-09-19

Det finns ju inget klimathot som behöver lösas med skyhöga bensinpriser. Klimatforskarnas uppskattningar av hur mycket koldioxidutsläpp påverkar klimatet är på väg ned och har antagligen inte nått botten än. Den globala uppvärmningen har tagit en lång paus, vilket nu i stort sett alla klimatforskare erkänner. Många av dem verkar desperat söka bortförklaringar till att klimatmodellerna har fel Det är inte vetenskap att hitta på bortförklaringar till varför en hypotes inte fungerar. Vetenskap är att erkänna att hypotesen är fel. Den hypotes som är fel, är den att mänsklighetens utsläpp av växthusgaser orsakar katastrofala klimatförändringar. Vilket inte ska förväxlas med den rimliga hypotesen att utsläppen orsakar några klimatförändringar alls. De klimatförändringar vi kan förvänta oss av utsläppen är helt enkelt små och till övervägande delen positiva. För de flesta organismer är det positivt om det långsamt blir lite varmare. Mer koldioxid i atmosfären gynnar dessutom de gröna växterna.