Frågor & svar
Nyheter

Lars Hylander 2013-09-19

Notera att el från solceller nu konkurrerar med kärnkraftsel prismässigt, trots kärnkraftbolagens friskrivning från skadestånd vid olyckor. Privatekonomiskt är solceller på hustaket extra fördelaktigt nu med ett statligt bidrag på 35%, skatteavdrag och en livslängd på över 40 år för solceller av standardkvalitet. Fukushima har lärt mig att sätta upp solceller på vårt tak som på årsbasis motsvarar familjens elkonsumtion med marginal så vi kan köpa elbil.