Frågor & svar
Nyheter

Doktorand KI andra året 2013-11-29

Suck nej. Det här blir ytterligare ett stressmoment bland allt att hålla reda på och kommer leda till konflikter och missnöjen. De som har smort munläder och råkar vara hos en handledare som har mycket pengar - inte nödvändigtvis en duktig handledare eller doktorand - kommer ha mkt bättre löner än andra. Inget fel i höga löner till kompetenta men detta kommer inte spegla kompetens eftersom alla handledare har så olika ekonomiska förutsättningar. Och kom ihåg, detta är inte ett yrke det är en utbildning. Så det vi som doktorander uppnår kan ofta inte mätas på samma sätt som en yrkesverksam persons framgångar. Det vi uppnår under fyra år (förutom delaktighet i ett antal pubikationer) är kompetens och erfarenhet - HUR ska det mätas individuellt?? Helt omöjligt. Jag känner briljanta mycket kompetenta doktorander som efter fyra år knappt har publicerat pga omständigheter som de inte kan styra över : tillgång på patientmaterial, hur handledaren samarbetar med andra grupper, hur svårt deras forskingsfält är osv. Ska de kompetenta men icke-publicerade doktoranderna få lägre lön än de som suttit och gjort ett totalt icke-krävande pipetteringsjobb i ett projekt som publicerats i Nature? Den som hamnar i en grupp som råkar ha massa preliminära data och andra gynnsamma förutsättningar kommer alltså betraktas som mer kompetent? Nej detta kommer leda till att doktorander söker sig till de grupper som har mer pengar, anslag och till projekt som lättare ger feta publikationer - ett stort steg i helt fel riktning. Universitetsforskningen är viktig just för att den till skillnad från industriell forskning inte är beroende av att resultatet blir en säljbar produkt. Visst jagar man vassa publikationer men ekonomisk vinst är inget primärt intresse, det riskerar nu att ändras om vi ska börja jaga individuell lönehöjning och lätt mätbara framgångar. Usch!