Frågor & svar
Nyheter

Bo Seving 2013-11-21

Tack för kommentar. Vi har högre ambitioner än de lägstalöner som gäller i dag på KI. Vi är övertygade om att individuell lönesättning på sikt gynnar alla doktorander. Precis som för andra grupper på KI och på övriga arbetsmarknaden vill vi att doktoranderna själva ska kunna påverka sin lön utifrån uppnådda resultat och hur marknaden ser ut för olika kompetenser. En viktig del i processen är att lönen sätts i samtal med lönesättande chef, som i normalfallet är din handledare.

Bo Seving, förhandlingschef på Naturvetarna