Frågor & svar
Nyheter

Banbrytande avtal för doktorander på KI

Äntligen får doktoranderna på KI chans att påverka sin lön. Lönestegarna försvinner och ersätts av individuell lönesättning.
– Det här är rätt väg att gå för att förbättra villkoren för doktorander på KI, säger Andreas Nyström ordförande för Saco-S på KI.

Publicerad: Uppdaterad:

Ett banbrytande avtal har träffats för doktorander på KI.

– Lönestegen, som i praktiken har varit en lönenivå för alla doktorander försvinner, säger Andreas Nyström.

Han har tillsammans med Patriq Fagerstedt och Karl Bodell i löneförhandlingskommittén förhandlat fram det nya avtalet med KI.

I ett första steg på vägen till lönesättande samtal mellan chef och medarbetare kommer Saco-S att förhandla om lönerna kollektivt för medlemmarna.

– Vi kommer att jobba hårt för att höja och differentiera lönerna för våra medlemmar. Jag är optimist och tror på detta, säger Andreas Nyström.

Först i landet

I dagsläget ligger 82 procent av doktoranderna på KI på den avtalade lägstanivån i stegarna. För de flesta innebär det 25 600 kronor från och med tredje året som doktorand. Fram till dess har de flesta doktorander gått på utbildningsbidrag. Någon ytterligare höjning sker normalt inte då man oftast byter tjänst vid disputation.

– Det här är utan tvekan rätt väg att gå för att få bättre villkor för doktorander på KI. Avtalet är undertecknat av båda parter och vi är först i landet med den här modellen.

Andreas Nyström menar att båda parter vinner på den nya lönemodellen, som redan tillämpas för andra akademiker på KI.

– Lönestegen har hållit nere lönerna, vilket har gjort det svårare att rekrytera doktorander. Med individuella löner kan doktoranderna motiveras att göra ett bättre jobb. Lönen blir ett kvitto på prestation och resultat.

Gäller direkt

Han förklarar att även arbetsgivaren vinner på att kunna använda lönesättningen som ett verktyg att styra verksamheten.

När börjar det nya avtalet att gälla?

– Egentligen sedan 1 oktober. Löneförhandlingarna drar igång på måndag.

Hur påverkas de som inte är med i Naturvetarna eller annat Saco-förbund?

– De går på ST:s avtal och behåller lönestegen utan möjlighet att påverka sin lön.

När slår de lönesättande samtalen igenom på bred front?

– Vi håller på att implementera den modellen. 2016 är planen att den ska tillämpas på hela KI.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Bo Seving 2013-12-03

Jag har respekt för att det kan kännas obekvämt att förhandla om sin egen lön när man inte är van vid det. Både Saco-rådet och Naturvetarna kommer att stötta medlemmarna i den processen. Det nya avtalet för doktorander på KI är en anpassning till de avtal som gäller för andra grupper på KI och utanför akademin. Vi menar att även doktorander vinner på individuell lönesättning. För att bli attraktiv som arbetsgivare och locka de bästa måste lönerna vara konkurrenskraftiga. Ingen vinner på att forskarutbildningen är ett låglöneyrke.

Däremot är det viktigt att det finns tydliga lönekriterier. Doktoranderna måste veta vad som krävs för att kunna höja sin lön. I det ligger att lönesättande chef, som regel handledaren, har god kännedom om doktorandernas prestationer. Lönekriterierna behöver inte handla om antal publiceringar eller att studieplanen följs till punkt och pricka. Det ligger i forskningens natur att den inte leder till snabba resultat, och ibland inte till något resultat alls. Trots det kan doktoranden ha gjort en lysande insats. Det är den insatsen som ska värderas lönemässigt.

Bo Seving, förhandlingschef på Naturvetarna

Annan doktorand på KI 2013-12-02

Dethär är ju en helt vanvettig idé. Jag som doktorand är ju i beroendeställning till min handledare och till doktorandansvarig på institutionen på ett helt annat sätt än vad fakultet eller andra anställda är. Lustigt för övrigt att Andreas Nyström kallar sig själv för optimist. Jo; krävs nog en sjujäkla optimist för att vara nöjd med detta... :-)

doktorand på SU 2013-11-29

Hej, jag håller med med dem vad andra doktorander har skrivit. Hur ska man bedömma hur bra en enskild doktorand är? Dettta kommer påverkar positiv bara en liten grupp men mer negativ en större grupp (dem som inte tillhör till lika rika forskningsgrupper). På mellansikte kommer det minskas jämntbehandlingen av forskningsriktninger som redan nu har svart att få tillräckliga pengar för att kunna arbeta på en hög nivå.

Doktorand på GU (3e året) 2013-11-29

Riktigt bra skrivet "Doktorand KI andra året"! Håller helt med i allt du skriver!

Doktorand KI andra året 2013-11-29

Suck nej. Det här blir ytterligare ett stressmoment bland allt att hålla reda på och kommer leda till konflikter och missnöjen. De som har smort munläder och råkar vara hos en handledare som har mycket pengar - inte nödvändigtvis en duktig handledare eller doktorand - kommer ha mkt bättre löner än andra. Inget fel i höga löner till kompetenta men detta kommer inte spegla kompetens eftersom alla handledare har så olika ekonomiska förutsättningar. Och kom ihåg, detta är inte ett yrke det är en utbildning. Så det vi som doktorander uppnår kan ofta inte mätas på samma sätt som en yrkesverksam persons framgångar. Det vi uppnår under fyra år (förutom delaktighet i ett antal pubikationer) är kompetens och erfarenhet - HUR ska det mätas individuellt?? Helt omöjligt. Jag känner briljanta mycket kompetenta doktorander som efter fyra år knappt har publicerat pga omständigheter som de inte kan styra över : tillgång på patientmaterial, hur handledaren samarbetar med andra grupper, hur svårt deras forskingsfält är osv. Ska de kompetenta men icke-publicerade doktoranderna få lägre lön än de som suttit och gjort ett totalt icke-krävande pipetteringsjobb i ett projekt som publicerats i Nature? Den som hamnar i en grupp som råkar ha massa preliminära data och andra gynnsamma förutsättningar kommer alltså betraktas som mer kompetent? Nej detta kommer leda till att doktorander söker sig till de grupper som har mer pengar, anslag och till projekt som lättare ger feta publikationer - ett stort steg i helt fel riktning. Universitetsforskningen är viktig just för att den till skillnad från industriell forskning inte är beroende av att resultatet blir en säljbar produkt. Visst jagar man vassa publikationer men ekonomisk vinst är inget primärt intresse, det riskerar nu att ändras om vi ska börja jaga individuell lönehöjning och lätt mätbara framgångar. Usch!

Bo Seving 2013-11-21

Tack för kommentar. Vi har högre ambitioner än de lägstalöner som gäller i dag på KI. Vi är övertygade om att individuell lönesättning på sikt gynnar alla doktorander. Precis som för andra grupper på KI och på övriga arbetsmarknaden vill vi att doktoranderna själva ska kunna påverka sin lön utifrån uppnådda resultat och hur marknaden ser ut för olika kompetenser. En viktig del i processen är att lönen sätts i samtal med lönesättande chef, som i normalfallet är din handledare.

Bo Seving, förhandlingschef på Naturvetarna

doktorand på ki 2013-11-19

Har nog lite svårt att förstå på vilket sätt är slopade lägsta lön bra för doktorander ...
Kommentera