Frågor & svar
Nyheter

Eva står på djurens sida

Eva Eriksmarck är ny ledamot i Naturvetarnas styrelse. Hon är dessutom ordförande för Djurskyddsinspektörernas riksförbund, DIRF. Hot om våld och negativa skriverier i lantbrukspress och sociala medier är en del av deras vardag.
Publicerad: Uppdaterad:

Hur mår djuren i Sverige?

– De flesta mår alldeles utmärkt. När det gäller lantbrukets djur har de det bättre i Sverige än i många andra länder. Så länge djurägarna tar sitt ansvar och sköter om sina djur är det som regel inga problem.

Ibland ser vi bilder på tv med vanvårdade djur, hur vanligt är det i lantbruket?

– Det är inte särskilt vanligt och är ofta förknippat med psykisk ohälsa och personliga problem. I takt med att lönsamheten i lantbruket sviktar blir det fler fall. Många jobbar heltid utanför gården med risk att de försummar sina djur. Det gäller särskilt nötkreatur.

Är det sämre ställt med sällskapsdjuren?

– Fyra av fem fall av vanvård gäller katt, hund och andra sällskapsdjur. Även de problemen har en social koppling. Det kan handla om djurägare som låter upp till hundra katter samsas i en lägenhet eller hundar som far illa.

Så ni gör ett viktigt jobb?

– Ja, absolut. Vi står på djurens sida och gör kontroller hos djurägarna. Men tyvärr inte så ofta som vi skulle vilja. Sedan övergången från kommunerna till länsstyrelsen har antalet djurskyddsinspektörer minskat samtidigt som administrationen har ökat. Tidigare kunde vi ägna oss åt fältarbete på 70 procent av arbetstiden och övrig tid åt administration. Nu är det tvärtom.

Hur reagerar djurägarna när ni dyker upp?

– När vi kommer efter en anmälan finns misstanke om vanvård. Då kan det hända att vi inte blir insläppta eller att djurägaren hotar oss, även våld förekommer.

Så det är ett utsatt jobb?

– Ja verkligen. Inte sällan har vi både allmänheten och media emot oss. Bara i Stockholm har fem djurskyddsinspektörer skyddad identitet.

Vad gör ni för att vända det?

– Vi måste kunna göra vårt jobb utifrån gällande lagstiftning. Med hjälp av Naturvetarna ska vi i DIRF skriva debattartiklar om situationen och hur tillsynens organisation kan förbättras. I dag görs hårda prioriteringar bland inkomna anmälningar med följd att djur riskerar att fara illa.

Vad vill ni uppnå?

– Vi menar att det behövs en oberoende tillsynsmyndighet för djur, livsmedel, miljö och hälsa. Då undanröjs risken för jäv och att näringsintressen kolliderar med kontrollen. Då skulle vi dessutom kunna få en enhetlig och likriktad tillsyn i hela landet.

Något mer?

– Vår kompetensutveckling är eftersatt. Vi måste få chans att följa utvecklingen inom vårt område och lära oss senaste nytt. Det är generellt en viktig fråga, som jag kommer att driva i Naturvetarnas styrelse.

Palle Liljebäck

chefredaktör