Frågor & svar
Nyheter

Det lönar sig med kommundietister

Kommundietisterna lyckades etablera sig inom äldreomsorgen med hjälp av riktade stimulansmedel från staten, konstaterar en rapport från Socialstyrelsen (2010). 2011 upphörde stimulansmedlen och sedan dess har det skett en nedgång i antal tjänster.
Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarna har genomfört en analys av situationen.
– Vi kommer att se ett ökat antal äldre, med hjälp av förebyggande insatser skulle vi kunna minska kostnader för vård på sikt. Kommunerna är för kortsiktiga i sitt ekonomiska tänkande. jag vill se en cost/benefit analys, säger Kristofer Jervinge, utredare hos Naturvetarna.

Därför behövs kommundietister inom äldreomsorgen

 • Ekonomiskt rationellt för kommuner att förespråka kvarboendeprincipen.
 • Kvarboendeprincipen förutsätter att en välsammansatt kost kan levereras.
 • I vissa fall behövs en anpassad/berikad kost.
 • En bra kost kan förebygga fallolyckor och andra sjukdomstillstånd.
Äldreomsorgen i siffror
 • 2010: kostnad av 95,1 miljarder kronor
  • ökning med ungefär sju miljarder kronor sedan 2006
 • Antalet äldre över 80 år har ökat
  • April 2011: 497 000 personer
  • Fram till 2016 kommer antalet äldre minska något, på grund av mindre barnkullar på 50-talet
  • Prognos för 2030: 800 000 personer
 • Fallolyckor kostar ungefär 22 miljarder kronor per år
 • En amerikansk studie från början av 2000-talet visar att varje investerad dollar i dietistkompetens sparar in två dollar i vårdkostnad
Antal tjänster i Sveriges 290 kommuner
 • År 2008: 98 anställda kommundietister
 • År 2009: 91
 • År 2010: 80
 • År 2011: 81

Många större kommuner har flera dietister anställda, det betyder alltså att mindre än en fjärdedel av landets kommuner har en anställd dietist.

Text: Natalie von der Lehr