Frågor & svar
Nyheter

Kommentar: Bertil - den 9 september 2012 2012-09-09

Detta borde vara en lag för stugägare! Det finns flera personer som faktiskt vill att länsstyrelsen ska få större befogenheter att ta bort stängsel ända ned till vattnet för de som har stugor vid vattnet. Använd stängslet ca 5 meter runt stugan istället så att folk kan få gå längs med stranden. Eller åtminstone skyldighet att få sätta upp en grind så att man kan passera obehindrat längs stränderna. Det borde verkligen bildas en lag som säger att allmänheten ska få gå längst stranden och det ska finnas ett förbud att få sätta upp privat skyltar på bryggor eller vid strandkanten och liknande, det ser så illa ut med en massa förbud. Framför ett öppnare Sverige med mer kompromisser för oss människor som vill gå och vara längst stränderna. Stugägarna får ju inte mindre mark för det. De äger ju sjötomterna lika mycket för det, fast de har endast staket längs sina stugor, det räcker.