Frågor & svar
Nyheter

Tungt beslut i Södertälje

Den 2 februari kom beskedet som ingen ville ha. Nu börjar livsandarna återvända och fokus ligger mer på framtiden för de anställda på Astra Zeneca i Södertälje. – Förhandlingarna har dragit igång, där det gäller att hitta så bra lösningar som möjligt för personalen, säger Ivar de la Cruz, ordförande i Akademikerföreningen.
Publicerad:

Det har gått några veckor efter nedläggningen av forskningen på Astra Zeneca i Södertälje. Den första chocken har lagt sig och en känsla av insikt har infunnit sig.
– Stämningen är lite upp och ner. Ena dagen ser personalen möjligheter att komma vidare och göra annat, nästa dag är folk nedstämda. Biomedicinska analytiker är eftertraktade och flera har blivit erbjudna jobb, vilket är jättekul, säger Ivar de la Cruz.
För att fånga upp alla jobbiga känslor hos personalen är företagshälsovården inkopplad. Akademikerföreningen har förstås också en viktig uppgift. Förhandlingarna med företagsledningen har dragit igång.
– Företaget har en ambition att hitta bra lösningar för personalen på samma sätt som vid tidigare uppsägningar. Utmaningen den här gången är att det ska gå snabbt. Före årsskiftet ska forskarna ha lämnat Södertälje. Att det är så många som berörs på en gång gör det också svårare.


Utbildning och rådgivning
Det kan handla om arbetsbefriad uppsägningstid, avgångsvederlag och utbildning. Trygghetsrådet kommer också att kopplas in.
– Jag hoppas att vi kan arrangera arbetsmarknadsdagar på samma sätt som man gjorde i Lund. Det ger möjligheter för personalen att komma vidare. Där har Naturvetarna en viktig roll med sin karriärrådgivning.
Det handlar bland annat om att inventera och formulera sin kompetens, liksom att ta reda på vad man vill och vart man är på väg.   
Ivar de la Cruz är optimist och räknar med att klara tidsgränsen i samarbete med företagsledningen, HR och cheferna, men det kommer att krävas mycket jobb från alla parter. Fram till dess fortsätter personalen att jobba på som vanligt, så gott det går. Vid sidan av det är det möjligt att söka jobb, även om det inte är uttalat.
– Folk måste få en chans. Det finns inga invändningar mot att söka jobb under avvecklingstiden. Så visst ska man kunna fila på sin cv på arbetstid.


Ta med sig idéer
Han hoppas att även de som vill starta eget får hjälp med affärsplaner och liknande. Däremot är det inte så enkelt att ta med sig idéer och projekt in i nya företag.
– Vi har inte fått några besked om det. Eftersom det handlar om ”intellectual property” ägs projekten av Astra Zeneca. En del kommer att hamna i Boston eller Cambridge dit all neurovetenskaplig forskning förläggs. Men jag hoppas att företaget har en generös inställning och vågar släppa vissa projekt.
Han har samma förhoppning om den avancerade utrustningen och instrumenten. När företaget lämnade Lund blev en del av utrustningen kvar i det som idag har blivit Medicon walley. Där har det lösts sig bra för de flesta. Så många som 85 procent av personalen som blev uppsagd då har jobb i dag.
– På sikt löser det sig säkert för personalen även här. Kom ihåg att de har en mycket hög kompetens och borde vara attraktiva på den stora arbetsmarknad som Stockholm utgör. Däremot kan inte alla räkna med att få jobba inom sitt kompetensområde, därför kan vissa behöva omskola sig.


Spetskompetens
Han hoppas att några kan få jobb på centret för translationell forskning, som man planerar att starta i slutet av året i samarbete med Karolinska institutet.  Tanken är att utveckla biomarkörer för klinisk användning inom Astra Zenecas tidiga forskning och utveckling.
– Vi har spetskompetens här i Södertälje, så jag är övertygad om att den kommer att efterfrågas, bland annat i Mölndal och på andra anläggningar i världen inom företaget, säger Ivar de la Cruz.


Global trend
Totalt drabbas mellan 1100 och 1200 personer, varav merparten i Södertälje. Men även Mölndal drar ner med 100-200 tjänster.
– Det är en anpassning av kostymen och vår forskningsportfölj där vi gör en generell minskning, säger Anders Ekblom, vd för Astra Zeneca i Sverige och utvecklingschef på företaget. 
Han menar att en liten del kan komma till Mölndal och alla är välkomna att söka tjänsterna.
– Vi har många duktiga forskare inom ett svårt område. Men kom ihåg att Södertälje inte har kommit med något nytt läkemedel inom neurovetenskap på femton år. Och det skulle ta fem år till och investeringar på 600 miljoner dollar att utveckla ett nytt läkemedel här.
Han ser nedläggningen som en trend i läkemedelsbranschen.
– Det är trist, men nödvändigt. Vi är tvungna att göra något för att kunna utveckla nya mediciner. Då är allianser och samarbeten med universitet och små bioteknikbolag rätt väg att gå, säger Anders Ekblom.
Redan i dag har Astra Zeneca allianser med 200 partners, där Karolinska Institutet är en.


Nya etableringar
Vad som händer i Södertälje efter Astra Zeneca spekuleras det om. Kanske kan ny forskning och nya företag etableras på motsvarande sätt som i Uppsala efter Pharmacia och i Lund efter Astra Zeneca.
– Vi måste vara realister. Jag tror att klimatet är tuffare här, men vi ska inleda diskussioner med både kommunen och staten för att skapa bra förutsättningar för nya etableringar, säger Anders Ekblom.
Södertälje kommer dock fortsätta vara en central del av Astra Zeneca. Här finns den största tillverkningsenheten och det nordiska marknadsbolagets huvudkontor.
Mölndal lovar man ska fortsätta vara ett viktigt forskningscentrum inom koncernen.
Ivar de la Cruz har idéer om framtiden.
– Jag ser möjligheter för landstingen som har behov av medicinska lösningar. Men det behövs investeringar där landstingen skulle kunna stå som beställare av den tidiga forskningen, som sedan kan utvecklas i de små bioteknikbolagen.
Han tror inte på någon ny stor drake.
– ”Big pharma” har inte lyckats, jag tror på de små bolagen. Det här kan bli hur stort som helst med landsting över hela landet som tar fram sina egna läkemedel, både för egen användning och till försäljning.


Ivar de la Cruz
Aktuell: Ordförande i Akademikerföreningen. Kordinerar förhandlingarna för medlemmarna ibland annat Naturvetarna på Astra Zeneca.
Yrke: Analytisk kemist. Är knuten till produktionsanläggningen i Gärtuna.
Familj: Särbo och två döttrar.
Fritid: Dansar och umgås med familj och vänner.
Framtidsplaner: Lämnar det fackliga arbetet vid årsskiftet. Sedan får jag se.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera