Frågor & svar
Nyheter

Södra går från papper till textilier

Södras massabruk i Mörrum gör inte längre bara papper. På en av de två linjerna produceras nu textilmassa med en kapacitet på 170 000 ton årligen.
Publicerad:

– Vi räknar med ökad efterfrågan på förnyelsebar textilmassa som ersätter fiber från bomull och olja, säger Gunilla Saltin, vd för Södra Cell.
Några ekonomiska kalkyler lämnar inte företaget ut, men man räknar med att textilmassa ska bli lönsammare än pappersmassa. Tanken är att konvertera ytterligare en massalinje till textil vid något av Södras massabruk.

Textilmassa går bra att göra av både barrträd och lövträd. Södra använder lövträd i sin produktion. Av massan kan man framställa viskos, cellulosafilm och en rad andra produkter. Viskos har god förmåga att suga upp vatten, vilket gör materialet lämpligt i kläder och andra textiler.

Södra är inte ensam om sin satsning på textilmassa. Domsjö fabriker i Örnsköldsvik och Vida Paper har en motsvarande produktion.
Kan produktion av textilmassa förändra skogsbruket?
– Skogsbruket är i ständig utveckling där vi har fokus på uthålligt skogsbruk. Marknaden för textilmassa är fortfarande liten i jämförelse med textil baserad på bomull och fossil energi. Marknaden kommer att växa som en följd av konsumenternas efterfrågan, säger Per Braconier, informationsdirektör vid Södra.

Kommentarer

Kommentera