Frågor & svar
Nyheter

Nya svampar hotar skogen

Mer värme och fukt i kombination med ökad handel av trädgårdsplantor utgör en hotbild för skogsbruket. Jan Stenlid, professor i skogsträdens patologi, klargör läget.
Publicerad:

1. Varför ökar svampskadorna på skogen när det blir varmare?
– Rotrötan vaknar till liv vid fem plusgrader och trivs bättre när det är varmt. Fönstret för infektion efter gallring och avverkning blir större. Rötan har ökat sedan 60-talet då man började avverka på även på sommaren.


2. Finns rotrötan i hela landet?
– Ja, den som bara går på gran finns i hela Sverige. Rotrötan som angriper tall, men också gran, har ännu inte nått till de inre delarna av Norrland.


3. Hur vanlig är rotröta på gran?
– Man brukar räkna med att ungefär en fjärdedel av träden vid en slutavverkning i södra Sverige är drabbade. Skadorna sitter främst i den nedre delen av stammen.


4. Vilka arter är värst?
– Rottickan står i en klass för sig, men även honungsskivlingen finns med i bilden. Det finns ett tiotal arter, några av dem är knutna till gammelskog och klassas som rödlistade.


5. Kan det komma in nya arter?
– Ja absolut och det kan bli stora problem om vi inte är vaksamma. Vi har redan fått in den så kallade rödbandsjukan som angriper tallbarr och gör dem bruna. Den trivs när det är fuktigt och varmt. Hittills har symtomen varit lindriga, men är ett stort problem i Storbritannien. Våra modelleringar visar att det kan bli samma här.


6. Andra arter?
– Diplodia är en skottsjukdom på tall som gillar varmt och torrt väder. Ett stort hot är en bladmögelsvamp som angriper lärk och har bland annat även blåbär som värdväxt. Sporerna kan spridas långt och är en ekologisk risk.


7. Så den kan döda allt blåbärsris?
– Ja, risken finns. Många av dessa smittspridare förs in genom handel av trädgårdsplantor. För att minska risken borde handeln med plantor regleras. Priset är högt där vi riskerar att skapa en död undervegetation i skogen.


8. Kan granen drabbas på samma sätt som asken?
– Visst kan det hända att granen drabbas av en ny svampsjukdom som ödelägger hela skogar. Helt klart att är att vi får en förändrad skadebild med varmare klimat och ökad handel med plantor.

Kommentarer

Kommentera