Frågor & svar
Nyheter

Mikrovågor spårar röta i gran

Samma teknik som används för att upptäcka blodproppar hos människa kan komma till nytta i skogsbruket. De elektromagnetiska vågorna har samma förmåga att se in i träd och hitta rotröta. – Med den här tekniken kan spillet på hygget och i sågverken minska, säger Mikael Persson, fysiker och professor i biomedicinsk elektromagnetik, vid Chalmers.
Publicerad:

Rotröta är ett gissel för skogsbruket, men nu kan en lösning vara på gång.
– Det är lätt att upptäcka rotröta med mikrovågor. Det är främst gran som drabbas och man uppskattar att 20 procent av all avverkningsmogen gran har rotröta.
Mikael Persson förklarar att det i dag sker ett stort spill av kvalitetsvirke som klassas ner till massaved. Om skördarföraren upptäcker röta i änden så kapas stocken vid tre meter och blir massaved.
– Om man kan se in i stocken och rötan bara sträcker sig en meter så kan stocken kapas där istället. På det sättet minskar spillet och en större del blir timmer, vilket betingar ett högre värde.

Stora värden på spel
Totalt beräknas skogsbruket varje år gå miste om sexhundra miljoner kronor som en följd av spillet.
– Utmaningen är att få tekniken att fungera i skogen. Det är helt olika saker att mäta på labb och i skogen.
Mikael Persson ser tre tillämpningar för skogsbruket. På sikt är tanken att tekniken ska byggas in i skördaren för att analysen ska kunna göras direkt vid avverkningen. I sågverket ska defekter som röta, håligheter, älgskada och annat upptäckas för att kunna optimera sågningen.
– Även i skogsvården och skötseln av växande bestånd kan tekniken komma till nytta. På så sätt kan träd med röta gallras bort. Det ställer förstås krav på utrustningen där målet är att den inte ska vara större än en mobiltelefon.
Utvecklingen drivs av telekommunikationsindustrin med liknande frekvenser som används i mobiltelefoner. Effekten är låg med mycket liten energiåtgång för att driva utrustningen. Men det återstår en del att göra.
– En prototyp ska testas på sågverken i vår. Det handlar om att mäta och utföra blixtsnabba signalbehandlingar på en millisekund med hjälp algoritmer och avancerade datorberäkningar.

Skogsindustrin är på
Den utrustningen är anpassad till sågverken och tar stor plats. De stora utmaningarna är att bygga in dem i skördarna och utveckla handutrustningen.
Mikael Persson räknar med att metoden är ute i sågverken för kommersiellt bruk om två till tre år.
– Något år därefter finns den i skördarna, och ytterligare ett år senare hoppas jag att mätutrustningen har mobiltelefonens storlek.
Det finns ett stort intresse för den här tekniken i skogsindustrin. Vinnova är med som finansiär och har fokus på affärsmöjligheterna och att produkterna blir lönsamma på marknaden. Även Vetenskapsrådet bidrar med ekonomiskt stöd till grundforskningen.
Att en medicinteknik når skogsbruket kan kännas långsökt.
– En kollega här på Chalmers har egen skog och hade själv problem med rotröta i sin granskog och såg en tillämpning. Så genom att tänka nytt över ämnesgränserna kan en ny produkt skapas.

Spårar blodproppar
Mikael Perssons fokus i forskningen är att upptäcka stroke så snabbt som möjligt för att kunna lösa upp blodproppar. Det handlar om minuter för att kunna rädda så många hjärnceller som möjligt eftersom de annars dör av syrebrist, vilket kan leda till invaliditet och död.
– Det finns två typer av stroke med helt olika behandling. Vid en propp täpps blodkärlen igen, medan ett kärl brister vid blödning. Den blodförtunnande medicinen som ges vid propp kan inte användas vid blödning.
Tanken är att man med mikrovågsteknik snabbt ska kunna göra analysen direkt i ambulansen och sätta in rätt behandling. I dag görs diagnosen på sjukhuset med följd att behandlingen försenas och patienten förlorar fler hjärnceller än den behöver.
Än så länge finns inte den mikrovågstekniken i drift, men kliniska studier pågår.

Kommentarer

Kommentera