Frågor & svar
Nyheter

Hur går det för HaV?

3 frågor till Fredrik Larson, ordförande för Sacoföreningen på Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg, som har ärvt gamla Fiskeriverkets skulder.
Publicerad:

Trettio miljoner kronor fattades i kassan inför 2012. Har ni fått mer pengar av regeringen?
Nej, men vi har fått lov att använda en del av vårt sakanslag till förvaltningskostnader. Femton miljoner kronor går åt till restskulder och avvecklingen av Fiskeriverket samt uppstartskostnader för den nya myndigheten. Sjutton miljoner kronor går till forskningsfartyget Argos, som har visat sig innehålla asbest och ska skrotas, samt de extra kostnader som det innebär att få tillgång till fartyg för den obligatoriska övervakningen.


Hur blir det med de rekryteringar som myndigheten skulle göra?
Det här innebär förstås att det blir mindre pengar över till annat. Den ursprungliga planen var att den nya myndigheten skulle ha omkring 250 anställda, men det kommer vi inte att närma oss än på ett bra tag. I dagsläget tror jag vi är omkring 200. Framför allt utredare saknas på olika avdelningar inom myndigheten. Vi kommer att vara fortsatt överbelastade. Det är en tuff situation som leder till att folk söker efter arbete på annat håll och då kommer vi in i en ond cirkel.


Har ni fått någon vägledning från regeringen om hur ni ska klara er uppgift?
– Jag kan inte se att det står något tydligt i regleringsbrevet om hur vi ska klara oss. Ledningen får nu prioritera vilka behov som är störst. Det är viktigt att de rekryteringar som görs går dit.

Kommentarer

Kommentera