Frågor & svar
Nyheter

Blir det varmare?

Tre frågor till Anna Lilja, klimatforskare och meteorolog på SMHI.
Publicerad:
Vad ligger bakom vinterns väder?

– Det som i hög grad avgör om vintern blir kall eller varm är hur luftströmmarna kommer in över Sverige. Vindarna styrs av hur lågtryck och högtryck ligger positionerade i förhållande till varandra. Om lågtrycken går långt söderut, över medelhavsländerna, eller långt norrut, över Ishavet, får vi ofta högtrycksbetonat, kallt och torrt vinterväder.

Vad är den Nordatlantiska oscillationen?

– Man använder sig av olika index för att beskriva tryckfördelningen och strömningsmönstret i atmosfären. Den Nordatlantiska oscillationen, NAO-index, är ett av dem. Det visar tryck- och lägesskillnaden mellan det Isländska lågtrycket och det Azoriska högtrycket. Den här tryckskillnaden påverkar styrkan och riktningen på västvindarna. I december hade vi ett högt index, på + 2,5 – en stor tryckskillnad som gav kraftigare västvindar och milda luftströmmar in över Sverige. Vintrarna 2009 och 2010 var däremot NAO-index lågt, kring -1,8 eller -1,9. Men NAO-index är ju inte hela svaret på det varierande vintervädret. I slutet på januari hade vi ett kraftigt högtryck över Ryssland som höll emot västvindarna och vi fick omslag till riktigt kallt väder istället.

Blir vintrarna varmare?

– Vi har haft milda vintrar under hela 1990-talet och 2000-talet, egentligen är det bara de senaste två vintrarna som har varit kalla. I princip hela forskarsamfundet är överens om att det sker en uppvärmning av klimatet globalt. Den övergripande trenden över längre tid är mildare vintrar, vilket våra klimatmodeller visar. Sedan är det ju klart att det kommer att finnas variationer. Det kommer fortfarande att komma kalla vintrar, men kanske inte lika ofta, och inte lika kalla.

Kommentarer

Kommentera