Frågor & svar
Nyheter

Lars Kamél 2012-01-27

Rockström har som vanligt massor av åsikter om klimatet. Och inga kunskaper. Fakta är ju att den globala uppvärmningen har tagit paus sedan mer än ett årtionde. Paus, förresten, kanske har den till och med upphört och vi har några årtionden av avkylning att se fram emot, som vissa solforskare hävdar? Vi har inte alls intecknat oss för någon två graders höjning. Det är bortförklaring som de klimathotstroende försöker med för att förklara att världen inte bli varmare i den takt som den "borde". De hävdar då att klimatet är väldigt trögt så uppvärmningen dröjer länge efter ökningen av energin. Det är fel. Den rätte förklaringen till bristen på uppvärmning är att koldioxidens klimatpåverkan är kraftigt överdriven i praktiskt taget alla klimatmodeller. Det finns ingen saklig grund alls att oroa sig över att någon klimatkatastrof är på gång, för det är den inte.