Frågor & svar
Nyheter

My Laurell 2012-12-06

Här en fråga om direktupphandlingsgränsen: En av mina uppdragsgivare hävdar att uppdrag till ett specifikt företag inte får överskrida direktupphandlingsgränsen under en treårsperiod. Jag hittar ingen täckning för detta påstående i info från Konkurrensverket. Det jag hittar är att den upphandlande myndigheten inte får dela upp uppdrag inom samma område för hamna under direktupphandlingsgränsen. Vad gäller - finns det gränser som kopplar till volym köpt av enskilda företag? MVH My